De Vrienden van IZZ

De VZW « De VRIENDEN van IZZ », die al meer dan 20 jaar actief is, werd opgericht met als doel de opvang en het welzijn van onze patiënten te verbeteren. Het is de bedoeling ervoor te zorgen dat hun verblijf of bezoek aan een van onze verpleegcampussen zo warm en gastvrij mogelijk verloopt.

Elk jaar worden in dat kader verschillende projecten gerealiseerd: de aankoop van spelletjes en decoratie voor de wachtzalen van de consultatie pediatrie op de campussen Etterbeek-Elsene, Joseph Bracops en Baron Lambert, de financiering van de lancering van het project « Gezondheidsworkshops in het Peterbospark », de aankoop van materiaal en speelgoed en de financiering van activiteiten (met name zomerstages) voor kinderen die in het kader van een plaatsingsmaatregel worden opgevangen op onze pediatriedienst van Etterbeek-Elsene.

De VZW wordt gefinancierd door giften, bijdragen van haar leden en de winstmarge van de drankautomaten in de instelling. Zij heeft ook bijgedragen aan de financiering van het project « Traces ».

Contactpersoon: Caroline Joret, Voorzitster van de VZW.

Amis-Vrienden@his-izz.be